#3916736, By MichielEG

  • MichielEG 22 Oct 2008 10:08:04 7 posts
    Seen 7 years ago
    Registered 10 years ago
    Een enorm deel is marge, maar ik zou je niet precies kunne vertellen hoeveel. De productiekosten per game liggen in ieder geval erg laag.
Log in or register to reply