#3912907, By MichielEG

  • MichielEG 21 Oct 2008 13:11:12 7 posts
    Seen 7 years ago
    Registered 10 years ago
    Het is aan de users zelf inderdaad om het gezellig te maken, dus doe jullie best!

    We willen echter geenszins een slap aftreksel van EG.net zijn. We hebben misschien de naam mee, maar we zijn een totaal andere redactie en hier in NL willen we echt wel van behoorlijk formaat worden.
Log in or register to reply