#6455062, By StevenDL

  • StevenDL 15 Aug 2010 09:04:49 223 posts
    Seen 6 years ago
    Registered 10 years ago
    Nog even de voorwaarden van de wedstrijd quoten: "De winnaars krijgen bericht in de eerste daaropvolgende week en mogen hun prijs binnen de 4 daaropvolgende weken verwachten."

    Alle prijzen zijn ondertussen de deur uit. ^_^
Log in or register to reply