#4830860, By Calder

  • Calder 4 Jun 2009 16:01:43 57 posts
    Seen 3 months ago
    Registered 9 years ago
    podle mně je tento dez jeden z nej v herních webech, je to pastva pro oči :D, jako že prostě se na to příjemně dívá atd... hl strana je dle mého názoru vynikající i přehledná.
Log in or register to reply