#4994468, By Mr.Stu

  • Mr.Stu 15 Jul 2009 15:50:32 27 posts
    Seen 3 hours ago
    Registered 9 years ago
    To máte jako s předpovědí počasí. V televizi řeknou, že bude hezky a... už zase chčije.

    Já si myslím, že s určitou platností předpovědět nelze nic. Svět řídí náhoda. Ovšem proč by se zrovna náhodou nemohla jistá babka kdesi z prdelákovic strefit a všechno co vyřkla se naplnit?
Log in or register to reply