#5296044, By VLAN

  • VLAN 28 Sep 2009 19:16:40 357 posts
    Seen 6 years ago
    Registered 9 years ago
    matmanX- bilogická zbraň je také šílená představa, ale proti té se jde trochu bránit- protilátky, kyslíkové bomby s čerstvým vzduchem atd, jenže atomovce ne, ta zničí to, co jí příjde do cesty..
Log in or register to reply