#4823423, By Fasther

  • Fasther 3 Jun 2009 08:13:13 70 posts
    Seen 5 years ago
    Registered 10 years ago
    pohyb - stoupneš si na velmi kluzkou podlahu - můžeš chodit a být na místě. Nebo se připevníš za špagát ke stropu :D
Log in or register to reply