#5296114, By VLAN

  • VLAN 28 Sep 2009 19:30:26 357 posts
    Seen 6 years ago
    Registered 9 years ago
    Kubulus-Eastwood je podle mě jeden z nejlepších herců, a to dokázal už v mnoha fimech, ale pak má také pár o málo horších, tím myslím film Krvavá stopa
Log in or register to reply