#5338389, By VLAN

  • VLAN 8 Oct 2009 14:01:39 357 posts
    Seen 6 years ago
    Registered 9 years ago
    Ahurmen-O proti ostatním zemím jsme malá země. Třaba Angli, Německo to jsou všechno modernější a větší státy ve kterých mají většinou hry dříve a filmy totéž..
Log in or register to reply