#5319623, By VLAN

  • VLAN 4 Oct 2009 07:43:14 357 posts
    Seen 6 years ago
    Registered 9 years ago
    Itchisugo- Jenže vyhlazování stran není u PS3 nazývané Antialising. A to jsem si ověřil než jsem to napsal. V tomto ohledu Xbox PS určitě překoná, ale na ten rozdíl si člověk zvykne.
Log in or register to reply