#5319815, By VLAN

  • VLAN 4 Oct 2009 11:22:13 357 posts
    Seen 6 years ago
    Registered 9 years ago
    Ano, právě a podle toho co jsem četl se vyráběla její GPU 90nm.
Log in or register to reply