#5296070, By VLAN

  • VLAN 28 Sep 2009 19:21:59 357 posts
    Seen 6 years ago
    Registered 9 years ago
    Ano, Kubulusi v tom že jim to nikdo nevytluče máš asi pravdu. Ale to jsou lidé, kterří někoho zavraždí či umučí. Pro tyto lidi je podle mého názoru místo v odborných ústavech, sanatoriech.
Log in or register to reply