#5296096, By VLAN

  • VLAN 28 Sep 2009 19:27:36 357 posts
    Seen 6 years ago
    Registered 9 years ago
    Ano, ale nejhorší na tom je že o ty lidi se začně někdo starat a zabývat, vždy jen když něco provedou.
Log in or register to reply