#5296188, By VLAN

  • VLAN 28 Sep 2009 19:49:26 357 posts
    Seen 6 years ago
    Registered 9 years ago
    Tím myslím to, že i když se bude vědět o člověku že není s ním něco v pořádku, doktoři a ostatní povolaní se ním začnou zajím až někomu zničí život..to jsme tím chtěl říct, že je to většinou pozdě
Log in or register to reply