#5305966, By VLAN

  • VLAN 30 Sep 2009 20:18:23 357 posts
    Seen 6 years ago
    Registered 9 years ago
    Marcelzvon- v něčem máš pravdu a v něčem ne. Ty to asi bereš za špatné, ale někteří rodiče se své děti snaží chránit tím že je doma zavrou k počítači či konzoli, chápu ty to vidíš jako zápor, já v něčem klad ale tak to jsou jen naše názory.
Log in or register to reply