#5310351, By VLAN

  • VLAN 1 Oct 2009 18:11:19 357 posts
    Seen 6 years ago
    Registered 9 years ago
    Kubulus- myslíš že kdyby tě někdo přemlouval ve 13 aby jsi chodil třena na Skaut tak že by jsi tam chodil? já myslím že ne. Ale když tděti ke koníčkům rodiče vedou od mládí tak e děti pak nepoflakujíi po ulicích a nedělají to čehož nakonec litují.
Log in or register to reply