#5360706, By VLAN

  • VLAN 14 Oct 2009 08:31:43 357 posts
    Seen 6 years ago
    Registered 9 years ago
    V bioshcku mi to nepříjded zrovna výstižné, I když ji chci zachránit(jak dělám) tak vždy musím zabít velkého taťku, zde by měla být volba možnosti, zabít oba, nebo oba zachránit.
Log in or register to reply