#5158518, By wakkum

  • wakkum 27 Aug 2009 11:03:14 127 posts
    Seen 7 years ago
    Registered 11 years ago
    Meh, Halo... Ik begrijp maar niet wat die reeks zo populair maakt :p Marvel Ultimate Alliance klinkt inderdaad leuk, Tonne. :)
Log in or register to reply